Nostrifikační zkoušky

Na naší škole probíhají nostrifikační zkoušky. Jejich úspěšným absolvováním dochází k uznání dosaženého stupně zahraničního vzdělání českými úřady.

Rozpis na nostrifikační zkoušky 26. 2. 2017

Rozpis na nostrifikační zkoušky 11. 2. 2017


Témata jsou určena Krajským úřadem Středočeského kraje:

Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Zeměpis
Matematika
Chemie
Fyzika
Biologie

Kontakt: RNDr. Radka Olivová, tel.: 327 586 122, 606 219 869, email: radka.olivova@gymkh.eu