Školní jídelna

 

Provoz kanceláře školní jídelny

Výdej náhradních lístků:

pondělí – pátek      9,40 – 10,00

V nepřítomnosti vedoucí školní jídelny lístky vydává kuchařka v jídelně školy

Platba obědů:

Pondělí – pátek   13,00 – 14,00

Poslední týden v měsíci   9,40 – 14,00

Organizace provozu stravování

 Vstup do školní jídelny je povolen pouze strávníkům, kteří mají na daný den přihlášený a zaplacený oběd. 

Výdej obědů: 11:00 – 14:00 hodin. Oběd je vydán strávníkovi, který označí platný čip na výdejovém terminálu, nebo má náhradní stravenku. Student odebere hlavní jídlo i polévku, včetně nápoje, ovoce nebo dezertu. Není možné dělit oběd (polévku - hlavní chod) do několika poledních přestávek. Náhradní stravenka (pro případ zapomenutí čipu) je vydávána v kanceláři jídelny. V nepřítomnosti vedoucí školní jídelny vydává náhradní stravenky kuchařka ve školní jídelně. V případě ztráty čipu je nutné okamžitě tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny a zakoupit si nový čip. Záloha 130,00 Kč je vratná v případě vrácení nepoškozeného čipu. 
Oběd v době nemoci je možné připravit do přinesených nádob, nebo Vám můžeme nabídnout jednorázový obal, který není v ceně oběda a hradí ho strávník.

Oběd je možné odhlásit i přihlásit pomocí:
1) terminálu ve škole od 10:00-14:00 hodin 
2) internetu na e-mailovou adresu:
sona.poklopova@gymkh.eu  během dne do 14,00 hodin 
3) telefonem: 327 586 141, 327 586 132, 607 249 352 během dne do 14,00 hodin 

Platba obědů:
1) v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny v druhé polovině měsíce (např. v říjnu na  listopad) 
2) inkasním převodem z Vaší banky na účet školní jídelny.

Cena obědů (cena je určena dle platné vyhlášky Sb. 463/2011): 
II. stupeň:  30,- Kč
III. stupeň: 32,- Kč

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce před školní jídelnou u objednávkového terminálu. K nahlédnutí je po celý týden i na internetových stránkách školy.

 

Tašky, batohy, svršky je možné odložit při vstupu do jídelny na vyhrazený věšák a police.
Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
Problémy, své připomínky k pokrmům, nebo technické a hygienické závady nahlaste prosím hlavní kuchařce nebo vedoucí školní kuchyně.
Dozor v jídelně školy zajišťují pedagogičtí pracovníci školy dle rozpisu.
Za potraviny vynesené mimo objekt jídelny (ovoce, dezert apod.) nenesou pracovníci školní jídelny žádnou zodpovědnost, a to především ve smyslu nezávadnosti daného pokrmu.

 

Tento týden

 

Jídelní lístek

změna jídel a nápojů vyhrazena

 

Bližší informace k alergenům poskytne vedoucí školní jídelny na základě písemného dotázání se strávníka.

 

 

Příští týden

  Jídelní lístek

změna jídel a nápojů vyhrazena

Bližší informace k alergenům poskytne vedoucí školní jídelny na základě písemného dotázání se strávníka.

 

 

Dokumenty

 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
PřihláškaSoňa Poklopová 17.3.201531,00 KBDownload